Im większa odporność psychiczna tym mniej dotkliwy stres.
Aby lepiej radzić sobie ze stresem warto dbać o odporność psychiczną i unikać tych 4 zachowań, które negatywnie odbijają się na naszej wewnętrznej sile.