Połowa opiekunów chorych onkologicznie ma wysoki poziom stresu. Jest on wyższy niż u innych opiekunów. Stowarzyszenie Przyjaciół Chorych na Chłoniaki „Przebiśnieg” zapytało, czy Polscy Hematolodzy i Onkolodzy są empatyczni wobec pacjentów i ich bliskich? Pierwsze wyniki TAK 56% / NIE 44% wskazują, że prawdopodobnie jest na tym polu wiele do zrobienia. Czy zatem planowane podyplomowe staże obejmujące kompetencje miękkie lub szkolenia z zarządzania stresem pacjenta nie powinny być obowiązkowym przedmiotem nauki każdego lekarza?

https://www.medexpress.pl/czy-lekarze-moga-nauczyc-sie-empatii/72817