Celem działalności Fundacji jest:

  1. Działalność oświatowa – upowszechniająca zagadnienia związane ze stresem i przeciwdziałaniem jemu.
  2. Działalność naukowo-badawcza związana z tematyką stresu.
  3. Niesienie pomocy osobom dotkniętym skutkami stresu – leczenie i terapia stresu.
  4. Promocja idei Fundacji.
  5. Działania na rzecz ochrony i profilaktyki zdrowia oraz pomocy społecznej w zakresie zarządzania stresem – przeciwdziałania powstawaniu stresu negatywnego.